Đá xuất khẩu

Đá tưới axit

Gần đây, Tân Thành 2 mới cho ra mắt một loại sản phẩm mới đó là đá được tưới axit. Với việc tưới trực tiếp xít lên đá đã được mài tinh thì sẽ cho bề mặt đá bị nhám hơn do tác động của axit, bề mặt sẽ không bị tác động mạnh như

Mịn 80 x 80 x 3.0 cm

Đơn hàng mới chất lượng cao cho khách Bỉ Mịn 100 x 100 x 3.0 cm và 80 x 80 x 3.0 cm                   32 viên/thùng.